CONTACT US

GET IN TOUCH

PRAGATHI NAGAR

MOTI NAGAR

Pragnya Montessori School

Plot No 45-50, Vishnu Priya Enclave, OPP INCOIS, Pragathi Nagar, Hyderabad 500090

Phone: 7675985869, 9391022935

Email: info@pragnyamontessori.com

Pragnya Montessori House of Children

H-N0-8-4-376/13, New Shastry Nagar, Erragadda, Hyderabad 500018

Phone: 7675985869, 9391022935

Email: info@pragnyamontessori.com